Frederikssund Teater


Gå til indhold

Generalforsamling 2017Generalforsamling i Frederikssund Teaterforening
Torsdag den 25. september 2017 på Elværket kl. 17:30.


Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Formandens beretning.

4. Kassereren fremlægger regnskabet. v/ Erik Poulsen

5. Indkomne forslag.

6. Fastsættelse af kontingent.

7. Valg af formand.

8.
Valg af kasserer.

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

10. Valg af suppleanter.

11. Valg af revisor og revisorsuppleant.

12. Eventuelt.

__________________________________________________________________________________-


For at se referat og beretning klik på teksten herunder:

Referat og formandens beretning

Retur til indhold | Retur til hovedmenu